Prejeti nazivi koče

Leta 2013 je PD Kočevje za kočo pridobilo tudi certifikat DRUŽINAM PRIJAZNA KOČA.

Osebje družinam prijaznih planinskih koč se nenehno in v največji možni meri trudi, da je bivanje na koči prijetno in nepozabno doživetje za najmlajše planince in njihove starše. Pomembno vlogo pri vrednotenju nastanitve predstavljajo
otrokom prilagojena opremljenost koče, lega koče, ki omogoča družinam sorazmerno lahek dostop, primerno urejene planinske poti in parkirišča na izhodiščih, primerna okolica koče za nemoteno aktivnost otrok in družine, posebnosti v okolici, zanimive tudi za otroke, ter po možnosti lastni program za družine.

Koča pri Jelenovem studencu JE OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA KOČA. Omenjen certifikat je PD Kočevje pridobilo leta 2014.

Okolju prijazna planinska koča je do okolja prijazna in energetsko učinkovita. Upravitelj koče – PD Kočevje se je zavezalo k skrbnemu in celostnemu ravnanju do občutljivega gorskega okolja. Planinsko društvo si posredno prek oskrbnika prizadeva, da bi bili vplivi koče na neokrnjeno naravo okoli nje in širše čim manj moteči.

V letu 2019 je koča pridobila še naziv »MEDVEDU PRIJAZNA« NASTANITEV. Koča ja tako postala tudi del medvedu prijaznega turističnega zemljevida.
Oznake »Medvedu prijazno« so namenjene promociji produktov in storitev, katerih proizvodnja oziroma izvedba medvedu in njegovemu habitatu ni škodljiva, hkrati pa omogočajo večjo prepoznavnost prizadevanja lokalnih skupnosti za ohranjanje okolja. Oznake »Medvedu prijazno« so namenjene SKRBNIM rejcem pašnih živali, čebelarjem, sadjarjem in drugim kmetijcem, kot tudi ponudnikom turističnih namestitev, podjetjem in obrtnikom, ki prispevajo k sobivanju človeka z medvedom bodisi skozi uporabo medvedu prijaznih praks bodisi skozi aktivno promocijo ohranjanja medveda v lokalnem okolju. Več tukaj.