Odsek za varstvo gorske narave

V času ki ga živimo je narava zaradi vse večjega in močnejšega pritiska (vseh oblik) človeka vse bolj ranljiva, ogrožena, zlomljena, spreminjajoča se. Zgolj varovanje zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst ni dovolj. Aktiven prenos znanj in izkušenj ter osveščanje članov in drugih obiskovalcev planinskih poti in vrhov je pot k spremenjenem odnosu človeka do narave. Ta mora postati prijaznejši, trajnosten; naš odtis mora postati manjši.

V društvu se zavedamo, da vsako še tako majhno delo v prid narave ter trud vložen v osveščanje ljudi ni nikoli odveč, zato smo leta 2018 ustanovili Odsek za varstvo gorske narave.

Načelnica:
Tina Kotnik
✉: tina.kotnik1977@gmail.com
☎: 041 657 393

Člani:
Franci Janež, Ada Beljan, Milena Mlakar, Ivanka Ciglič, Bojan Ciglič, Laura Javoršek, Janez Javoršek, Majda Javoršek, Milena Glavač, Ida Aupič, Božidar Arko, Izidor Štimec, Anton Selan, Stanislav Vidovič, Milan Mlakar, Maja Javoršek, Vasja Marinč.

Več o Komisiji za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije.

Članice in člane planinskih društev vsekakor druži tudi ljubezen do narave. Član odseka za varstvo gorske narave lahko postane vsak ter s svojim prostovoljnim delom prispeva k aktivnostim odseka in ohranjanju narave. Z izobraževanji, ki jih organizira Planinska zveza Slovenije (več na https://kvgn.pzs.si/) ter pridobljenima nazivoma gorski stražar in varuh gorske narave si člani lahko pridobijo nova znanja, s katerimi bogatijo planinsko društvo in prispevajo k ohranjanju narave.

Skrb za naravo ter ohranjena narava bosta tudi v prihodnje izhodišče naših skupnih aktivnosti, zato se hitro pridruži ekipi varuhov narave!

Poudarki dela / aktivnosti odseka v letu 2023:

1. Sodelovanje na čistilni akciji “Očistimo Kočevsko 2023”.
2. Izvedba osveščevalne akcije »STOP bližnjicam na planinskih poteh« v sodelovanju z odsekom markacistov (april 2023).
3. Varovanje širšega območja GPN Pragozd Krokar: organizacija izobraževalne terenske delavnice ter izvedba popisa obiskanosti širšega območja (maj 2023).
4. Izobraževanje članic in članov – udeležba na tečaju za gorskega stražarja in varuha gorske narave ter udeležba drugih izobraževanj.
5. Udeležba na naravovarstvenih ekskurzijah (program izletov MDO/PD za leto 2023).
6. Podajanje naravovarstvenih vsebin na pohodih v organizaciji PD Kočevje.