Gospodarski odsek

Gospodarski odsek skrbi za gospodarjenje z društvenim premoženjem, predvsem planinske postojanke, Koče pri Jelenovem studencu, in društvene pisarne. Odsek deluje v takšni ali drugačni obliki vse od leta 1953, ko je Planinsko društvo Kočevje dobilo v last prvi objekt, danes Kočo pri Jelenovem studencu, ki je bil namenjen izvajanju planinske dejavnosti. V pristojnosti odseka je celotna gostinska dejavnost ter razvoj in vzdrževanje planinske koče z vsemi spremljevalnimi objekti. Kot vsi v društvu, so tudi člani gospodarskega odseka prostovoljci, plačan je samo oskrbniški par, ki je pogodbeno vezan za delo v društvu. Z objektom, ki sodi med večje (80 sedežev v gostinskem delu in 50 ležišč) je ogromno dela z vzdrževanjem in stalnim posodabljanjem, zato so dobrodošli pri pomoči tudi ostali člani društva.

Načelnik:
Bojan Ciglič
✉: bojan.ciglic@gmail.com
☎: 031 582 387

Člani:
Željko Bistrovič, Branko Žižek, Janez Javoršek, Marko Fabijan, Stojan Logar

Več o Gospodarski komisiji Planinske zveze Slovenije.

Dela v društvu, planinski postojanki in njeni okolici nikoli ne zmanjka. Zato dobrodošel vsak, ki je pripravljen prispevati svoj del.

Investicije:
Zaključek gradnje na vodovodnem sistemu.
Izdelava projekta za razpis MGRT »Energetska sanacija planinske koče«.
Izgradnja 2 tuš kabin.

Vzdrževanje:
Obnova klopi in miz pred kočo.
Sanacija priročnega skladišča.
Vzdrževanje koče in pripadajočih objektov.
Košnja in vzdrževanje zelenice in studenca.

Osnovan sredstva in oprema.
Nabava dodatne opreme za kuhinjo.

Gostinska dejavnost
Obdržati promet na nivoju leta 2019 oziroma ga povečati za cca 10%.

Pisna gradiva in internet:
Izdelava in postavitev obvestil in plakatov.
Izdelava knjižice s planom pohodov.
Izdelava stenskega koledarja za prihodnje leto.
Izdelava vabil priznanj in podobno.
Obnova internetne strani.
Tekoče vzdrževanje internetne strani.