Gospodarski odsek

Gospodarski odsek skrbi za gospodarjenje z društvenim premoženjem, predvsem planinske postojanke, Koče pri Jelenovem studencu, in društvene pisarne. Odsek deluje v takšni ali drugačni obliki vse od leta 1953, ko je Planinsko društvo Kočevje dobilo v last prvi objekt, danes Kočo pri Jelenovem studencu, ki je bil namenjen izvajanju planinske dejavnosti. V pristojnosti odseka je celotna gostinska dejavnost ter razvoj in vzdrževanje planinske koče z vsemi spremljevalnimi objekti. Kot vsi v društvu, so tudi člani gospodarskega odseka prostovoljci, plačan je samo oskrbniški par, ki je pogodbeno vezan za delo v društvu. Z objektom, ki sodi med večje (80 sedežev v gostinskem delu in 50 ležišč) je ogromno dela z vzdrževanjem in stalnim posodabljanjem, zato so dobrodošli pri pomoči tudi ostali člani društva.

Načelnik:
Bojan Ciglič
✉: bojan.ciglic@gmail.com
☎: 031 582 387

Člani:
Željko Bistrovič, Branko Žižek, Janez Javoršek, Marko Fabijan, Stojan Logar

Več o Gospodarski komisiji Planinske zveze Slovenije.

Dela v društvu, planinski postojanki in njeni okolici nikoli ne zmanjka. Zato dobrodošel vsak, ki je pripravljen prispevati svoj del.

Poudarki dela / aktivnosti odseka v letu 2023:

Investicije:
Izvedba energetska sanacije planinske koče – dodatni sončni paneli za segrevanje vode in elektriko.
Izgradnja 2 tuš kabin.
Posodobitev kuhinje.

Vzdrževanje:
Pranje sprednjega dela strehe
Dokončanje obnove klopi in miz pred kočo.
Vzdrževanje koče (kurjenje) in pripadajočih objektov (stalna naloga).
Košnja in vzdrževanje zelenice in studenca (stalna naloga).

Osnovna sredstva in oprema:
Po potrebi nabava dodatne opreme za kuhinjo in kočo.

Gostinska dejavnost:
Izboljšati gostinsko ponudbo na nivo pred pandemijo.

Pisna gradiva in internet:
Sodelovanje pri izdelavi in postavitvi obvestil in plakatov.
Sodelovanje pri izdelavi knjižice s planom pohodov.
Sodelovanje pri izdelavi stenskega koledarja za prihodnje leto.
Tekoče vzdrževanje internetne strani.