Gospodarski odsek

Gospodarski odsek skrbi za gospodarjenje z društvenim premoženjem, predvsem planinske postojanke, Koče pri Jelenovem studencu, in društvene pisarne. Odsek deluje v takšni ali drugačni obliki vse od leta 1953, ko je Planinsko društvo Kočevje dobilo v last prvi objekt, danes Kočo pri Jelenovem studencu, ki je bil namenjen izvajanju planinske dejavnosti. V pristojnosti odseka je celotna gostinska dejavnost ter razvoj in vzdrževanje planinske koče z vsemi spremljevalnimi objekti. Kot vsi v društvu, so tudi člani gospodarskega odseka prostovoljci, plačan je samo oskrbniški par, ki je pogodbeno vezan za delo v društvu. Z objektom, ki sodi med večje (80 sedežev v gostinskem delu in 50 ležišč) je ogromno dela z vzdrževanjem in stalnim posodabljanjem, zato so dobrodošli pri pomoči tudi ostali člani društva.

Načelnik:
Bojan Ciglič
✉: bojan.ciglic@gmail.com
☎: 031 582 387

Člani:
Željko Bistrovič, Branko Žižek, Janez Javoršek, Marko Fabijan, Stojan Logar

Več o Gospodarski komisiji Planinske zveze Slovenije.

Dela v društvu, planinski postojanki in njeni okolici nikoli ne zmanjka. Zato dobrodošel vsak, ki je pripravljen prispevati svoj del.

Poudarki dela / aktivnosti odseka v letu 2021:

Investicije:
Izdelava projekta za razpis MGRT »Energetska sanacija planinske koče«.
Izgradnja 2 tuš kabin.

Vzdrževanje:
Obnova klopi in miz pred kočo.
Vzdrževanje koče (kurjenje) in pripadajočih objektov (stalna naloga).
Košnja in vzdrževanje zelenice in studenca (stalna naloga).

Osnovna sredstva in oprema:
Po potrebi nabava dodatne opreme za kuhinjo.

Gostinska dejavnost:
Glede na trenutno stanje zaradi pandemije skušati prilagoditi gostinsko dejavnost.
Ob izbiri novega oskrbnika nuditi pomoč pri vpeljevanju oskrbnika v delo v koči.
Približati gostinsko ponudbo na nivo pred pandemijo.
Prilagoditi odpiralni čas vsem zahtevam NIJZ.

Pisna gradiva in internet:
Izdelava in postavitev obvestil in plakatov.
Izdelava knjižice s planom pohodov.
Izdelava stenskega koledarja za prihodnje leto.
Izdelava vabil priznanj in podobno.
Tekoče vzdrževanje internetne strani.