Osebna izkaznica društva

 • Naziv: Planinsko društvo Kočevje
  Naslov: Trg zbora odposlancev 16 A, 1330 Kočevje
  Matična številka društva: 5155517
  Številka ID za DDV: SI24715964
  Številka TRR: SI56 02320-0015767840
 • KONTAKTNI PODATKI:
  ✉: pdkocevje@pzs.si
  ☎: 041 351 482 – predsednik PD Kočevje, Milan Mlakar
  Uradne ure: vsak torek med 17.00 – 19.00 uro (v pisarni društva na Trgu zbora odposlancev 16A)
 • Predsednik PD Kočevje: Milan Mlakar
  Blagajničarka PD Kočevje: Judita Praznik
  Tajnica PD Kočevje: Mojca Aupič
  Zastopnik PD Kočevje: Milan Mlakar
 • V okviru društva deluje planinska postojanka – Koča pri Jelenovem studencu (850 m n.m.v.).