PLANINEC, PLANINKA, postanita »gorska stražarja«

Odbor za varstvo gorske narave MDO Dolenjske in Bele Krajine razpisuje 16. tečaj (usposabljanje) za pridobitev naziva »GORSKI STRAŽAR«.

Komu je namenjen tečaj?

Tečaj je namenjen članicam in članom planinskih društev ter ljubiteljem narave (prav tako člani PD), ki želijo poglobiti znanje o naravi, jih zanima varovanje narave, gojijo empatijo do ohranjanje narave, skratka sta jima živa in neživa narava blizu. Nova znanja, izkušnje ter deljenje le teh so pot do boljšega razumevanja narave, spoštovanja narave ter aktivnega varstva le te.

Čas in kraj izvedbe tečaja:

Teoretični del tečaja (8 šolskih ur) bo potekal 11. marca 2023 predvidoma v Planinskem domu pri Gospodični, praktični del pa 20. maja 2023 na naravovarstveni ekskurziji na Veliki Javornik z obiskom Centra velikih zveri DINA v Pivki.

Prijava na tečaj:

Obvestite me prosim o vaši pripravljenosti / interesu po udeležbi do srede, 22.2.2023 (moja kontakta T: 041 657393, E: tina.kotnik1977@gmail.com).

Zbrane prijave bom 24.2.2022 v imenu PD Kočevje, na MDO, posredovala jaz.

Tečaja se lahko udeleži član/ica PD Kočevje s starostjo najmanj 16 let, z dokončano najmanj III. stopnjo splošne izobrazbe in bo izpolnjeval pogoj PC.

(Predhodno pridobljena znanja – planinska šola, tečaj planinstva itd. so zaželena, niso pa nujna.)

Kdo dobi naziv »GORSKI STRAŽAR«?

Udeleženec tečaja, ki bo prisoten pri vseh urah teoretičnega dela in pri praktičnem delu – ekskurziji.

Strošek udeležbe na tečaju:

Udeležba na tečaju je za kandidata brezplačna. (Kotizacijo za tečajnika v višini 20 € bo poravnalo PD Kočevje, drugo polovico stroškov – 20 € pa MDO).

PRIDRUŽI SE EKIPI GORSKIH STRAŽARJEV!

Odsek za varstvo gorske narave pri PD Kočevje

Tina Kotnik

T: 041 657 393

E: tina.kotnik@zgs.si