19. 3. 2022 – NARAVOVARSTVENA EKSKURZIJA KRAJINSKI PARK SREDIŠČE OB DRAVI

Odbor za varstvo gorske narave pri MDO PD Dolenjske in Bele krajine je v soboto, 19. marca 2022 izvedel naravovarstveno ekskurzijo v Krajinski park Središče ob Dravi. Iz PD Kočevje se je naravovarstvene ekskurzije udeležilo deset članov. Do zbirnega mesta pri parkirišču pri TUŠ-u v Novem mestu smo se peljali s tremi osebnimi vozili. Od tam smo se popeljali v severovzhodni del naše Slovenije, na ogled Naravnega rezervata Ormoške Lagune ter Krajinskega parka Središče ob Dravi.
Peljali smo se na relaciji Novo mesto – Škocjan – Stara Bučka – Sevnica – Celje – Slovenska Bistrica – Ptuj – Ormož – Središče ob Dravi. Ekskurzijo sta vodila Rozalija in Rudi Skobe, oba vodnika PZS, v Ormožu pa se nam je pridružil še predsednik PD Ormož Marjan Kukovec, prav tako vodnik PZS. Med potjo nam je vodja OVGN pri MDO PD Rozalija Skobe izčrpno predstavila Naravni rezervat Ormoške lagune ter Krajinski park Središče ob Dravi.
V naravni rezervat smo pod vodstvom vstopili na vstopni točki in se gibali peš po označeni učni poti, opazovališčih. Pot je opremljena z informativnimi tablami.
Ormoške lagune so 55 hektarjev veliko mokrišče antropogenega nastanka, ki leži na območju rečnega ekosistema Drave ob Ormoškem jezeru. Sestavljajo ga plitvi bazeni s trstišči in sestoji rogoza, obdaja pa ga poplavni gozd, redek ostanek mehko lesne rečne loke v Sloveniji. Mokrišče je izjemnega nacionalnega in mednarodnega pomena za številne ogrožene vrste ptic. Ormoške lagune so pomembno gnezdišče vodnih ptic in ključno postajališče za ptice selivke v Sloveniji.
Drava ima na 9 kilometrov dolgi poti, skozi Krajinski park Središče ob Dravi, med jezom Ormoškega jezera in Središčem ob Dravi, kjer dokončno zapusti Slovenijo, 7 m padca, tvori številne brzice in zavoje, rečne rokave in otoke, mnoge mrtvice, prodišča in trstišča. Ta neokrnjen svet se je ohranil zaradi varne oddaljenosti naselij od reke in tako skoraj 2 km široka poplavna loka predstavlja izjemno krajinsko podobo, tako v Sloveniji kot v Evropi. Največje bogastvo reke je njen svobodni tok in razigranost ter neprestana rečna dinamika, ki kar naprej spreminja njeno obliko.
V parku najdemo veliko število različnih habitatnih tipov, ki omogočajo izjemno veliko biotsko pestrost območja. Doslej je bilo ugotovljenih 105 vrst ptic gnezdilk, 15 vrst dvoživk, 9 vrst plazilcev in številni sesalci, med katerimi je najpomembnejša vidra, ki je najbolj ogrožen sesalec v Evropi. V ormoški laguni je bilo zabeleženih že 29 gnezdečih vrst vodnih ptic, med katerimi so tudi ogrožene in redke vrste kot so čapljica, mala tukalica, kostanjevka, polojnik, rdečenogi martinec in navadna čigra. Pisane barve preko 30 vrst kačjih pastirjev in več sto vrst metuljev, ki obletavajo še bolj pisane cvetove obvodnega rastlinja, dajejo parku izjemno estetsko vrednost. Tukaj pa so tudi očem skrita naravna bogastva, ki jih najdemo v vodi. Doslej je bilo v Dravi ugotovljenih 43 vrst rib, v pritokih sta bogato zastopana potočni rak in potočni piškur, v mrtvicah sta pogosta polža veliki mlakar in roženi svitek, najdemo pa tudi več vrst školjk.
Pot po rezervatu smo zaključili v gozdu, kjer so ogrožene vrste hroščev, katerih življenjski prostor so izboljšali s posebnimi ukrepi, s pomočjo odmrle lesne mase.
Ker je ekskurzija predstavljala tudi II. del tečaja za pridobitev naziva gorski stražar v letu 2022, so bile ob zaključku tečaja vsem tečajnikom, na prelepi lokaciji v Krajinskem parku Središče ob Dravi, podeljene izkaznice in značke. Odgovoriti pa so morali kar na nekaj vprašanj, ki jih je zastavila vodja OVGN pri MDO PD Rozalija Skobe. Iz PD Kočevje je pridobil naziv gorski stražar Vasja Marinč, ki smo mu iskreno čestitali.
Po ogledu obeh parkov nas je pot vodila po isti poti proti domu, kjer smo imeli dva postanka. Prvi je bil v Središču ob Dravi pri restavraciji in pivnici – FOLK, kjer smo si lahko po želji privoščili hrano in pijačo. Na drugem postanku pa smo se ustavili na kavo in sveže krofe v Tremerju pri gostišču Hochkraut. Domov smo se vrnili srečno v večernih urah, polni novih spoznanj, saj smo občutili lepote neokrnjene divjine in to člani PD, gorski stražarji, varuhi gorske narave in predvsem ljubitelji narave, znamo ceniti in spoštovati.

Novico pripravila:
Majda Javoršek