SMETI ODNESEMO V DOLINO

Članice in člani PD Kočevje skrbimo in vzdržujemo 180 km planinskih poti na Kočevskem. Največja zasluga za to gre vsekakor članom odseka za poti in markacije, ki skrbijo, da so poti ustrezno označene z vsem poznano Knafelčevo markacijo, smernimi tablicami, prav tako z najrazličnejšimi ukrepi poskrbijo, da je naš korak na poteh lažji in varnejši.
PD Kočevje prav tako sodi med društva, ki se najštevilčnejše udeležijo čistilne akcije »Očistimo Kočevsko«. Ta dan društvo nameni pobiranju odpadkov oz. čiščenju planinskih poti, za kar članice in člani skrbimo tudi skozi celo leto.

Z namenom osveščanja obiskovalcev planinskih poti, torej Kočevske, smo na vstopnih točkah najbolj obiskanih planinskih poti – Grajska pot, Kalanova pot , MTB center ter Koča pri Jelenovem studencu namestili table s prošnjo: »SMETI ODNESIMO V DOLINO«.

Prošnja je enostavna in povsem logična, kajne?

Naj bo naš obisk planinskih poti oz. narave kočevske prijeten, doživet, s čim manjšim odtisom.

Novico pripravila:
Tina Kotnik