NARAVOVARSTVENA EKSKURZIJA OB ZAKLJUČKU XIV. TEČAJA ZA GORSKE STRAŽARJE V MDO PD DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

V soboto, 5. 6. 2021 ob 8. uri, z zborom na parkirnem prostoru pred CŠOD Lipa
Črmošnjice 27, bo zaključni del tečaja za GORSKE STRAŽARJE 2021.

Odvijal se bo v Beli krajini na Učni poti Divji potok. Znamenita učna pot ima izhodišče v vasi Črmošnjice. Dolga je skoraj 3 km, imenuje pa se tudi Skriti biser. Potok ima povirje nad Srednjo vasjo, je na dolomitni kamninski podlagi in je ustvaril zelo razgibano in slikovito strugo, polno slapičev, tolmunov in brzic. Potok večino svojega toka teče skozi gozd, izliva pa se v Črmošnjičico, ki teče proti Dolenjskim Toplicam.

Ob poti, ki je vzorno urejena, lahko rešujemo razne didaktične igre. Vodo in vlažno obrežje so za svoje domovanje izbrale številne rastline in živali. V krošnjah prevladujoče bukve in gabra živijo detli, žolne in številne druge ptice. Tudi povodni kos je tukaj stalen prebivalec.

Posebnost Divjega potoka je izločanje lehnjaka na celotni dolžini struge. Lehnjak je močno luknjičava in porozna kamnina, ki stalno spreminja pragove slapov ter ustvarja slikovite tolmune.

Pot je krožna, mi pa se bomo povzpeli še na razgledno steno pod Markovo glavo (755 m), kjer je se z nje odpre prekrasen pogled na Črmošnjiško dolino.
Na zaključku poti bo svečana podelitev značk in izkaznic novim gorskim stražarjem. Pot bo lahka in dolga cca 4 ure. Potrebna pa je planinska oprema in dobra obutev.
Priporočamo tudi palice. Hrana in pijača pa iz nahrbtnika.

Zaradi vzpodbude in podpore novim gorskim stražarjem, bi bilo lepo, da bi se te ekskurzije udeležilo kar največ GS in VGN našega MDO PD.

Naravovarstveno ekskurzijo bova vodila vodja tečaja Rozi Skobe in Jože Žugelj, vodnik PZS, markacist PZS in tajnik Planinskega društva Semič.

Prijave pa zbiram vodja tečaja za GS Rozi Skobe na e-naslov: rozi.skobe@siol.net ali na tel: 041 533 317.

Rozalija Skobe l.r.
vodja odbora za varstvo gorske narave
MDO PD Dolenjske in Bele krajine

Prenesi vabilo.