Vrste in višina članarine za leto 2021

Obveščamo vse člane in tiste, ki bi to radi postali, da so na voljo znamkice za leto 2021. Dobite jih lahko v pisarni društva vsak torek od 17 do 19 ure.

Zaradi ukrepov NIJZ za zajezitev širjenja virusa COVID 19 vas prosimo, da vstopate posamezno, obvezna je uporaba maske in razkužitev rok ob vstopu.

VRSTE IN VIŠINA ČLANARINE ZA LETO 2021

Kategorija članstva članarina
[€]
A  Obiskovalci domačih in tujih gora (največji obseg ugodnosti) 60,00
  A/d – družinski popust 54,60
B  Obiskovalci domačih in tujih gora (osnovni obseg ugodnosti) 28,00
  B/d – družinski popust 22,60
B1  Oseba, starejša od 65 let (osnovni obseg ugodnosti) 21,00
S+Š  Dijaki ali študenti s statusom do vključno 26. leta (osnovni obseg ugodnosti) 18,50
  S+Š/d – družinski popust 15,00
P+O  Predšolski ali osnovnošolski otroci (osnovni obseg ugodnosti) 8,00
  P+O/d – družinski popust 6,40
IN  Oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 8,00
  IN/d – družinski popust 6,40

IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 15,85 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B. Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.

Več na internetni strani: PZS članarine 2021