Tudi letos smo se zbrali v velikem številu.

18 članic in članov ter dodatna pomoč štirih osnovnošolk, smo se v soboto, 27. marca, ob 9.00 uri, zbrali na parkirišču na koncu Podgorske ulice, prevzeli rokavice in vrečke, se razdelili v manjše skupine in se lotili dela.

Pobrali smo odpadke ob planinskih poteh – Podgorska-Fridrihštajn-Požgani vrh ter Kalanova pot. Ekipa treh planincev je počistila prostor pri info tabli na Jasnici (nabrali tri vreče smeti). Po zaključku čiščenja na omenjeni lokaciji sta se članici odpravili peš, po planinski poti Jasnica-Slovenski vrh-Ledenik-Koča PD ter po poti pobrali odvržene odpadke. Tričlanska ekipa je pobrala smeti vzdolž gozdne ceste, in sicer od Podgorske ulice, mimo kamnoloma do parkirišča nad Kočo pri Jelenovem studencu. Preostali udeleženci so očistili parkirišče PD na koncu Podgorske ulice, pobrali odpadke vzdolž gozdne ceste do kamnoloma ter počistili prostor nad kamnolomom. Seveda je bila urejanja in čiščenja ta dan deležna tudi širša okolica Koče pri Jelenovem studencu.

Stanje na planinskih poteh je v večini dobro. Pozna se, da hodi po planinskih poteh tudi več »neplanincev«, ki še nimajo privzgojenega odnosa do narave. Nekoliko več je smeti na najbolj obiskanih poteh, predvsem robčkov, embalaže od bombonov, čokolade, gelov,… Ob gozdni cesti pa pločevinke, kozarci od kave (coffe to go), vrečke in robčki.

Kot problematični lokaciji lahko opišemo prostora ob info tabli na Jasnici ter križišče nad kamnolomom. Obe lokaciji sta ravno prav odmaknjeni od vrveža, da jih ljudje uporabljajo za zbiranja, prav tako za odlaganje vseh vrst odpadkov.

Pripravila Milan Mlakar in Tina Kotnik