Postani »gorski stražar«

Odbor za varstvo gorske narave MDO Dolenjske in Bele Krajine razpisuje 14. tečaj (usposabljanje) za pridobitev naziva »GORSKI STRAŽAR«.

– Komu je namenjen tečaj?

Tečaj je namenjen članom planinskih društev in drugim obiskovalcem gora, ki želijo poglobiti znanje o naravi, jih zanima varovanje narave, gojijo empatijo do ohranjanje narave, skratka sta jima živa in neživa narava blizu. Nova znanja, izkušnje ter deljenje le teh so pot do boljšega razumevanja narave, spoštovanja narave ter aktivnega varstva le te.

– Čas in kraj izvedbe tečaja:

Teoretični del tečaja (8 šolskih ur) bo izveden takoj, ko bodo zaradi COVID-19 to dopuščali vladni ukrepi; predvidoma v Novem mestu. 9. maja 2021 sledi naravovarstvena ekskurzija v Krajinski park Drava pri Središču ob Dravi, ki predstavlja praktičen del tečaja (če bo takrat že možno potovati z avtobusi).

– Prijava na tečaj:

Obvestite me prosim o vaši pripravljenosti / interesu po udeležbi (T: 041 657 393, E: tina.kotnik1977@gmail.com).
Potrditve udeležbe bom zbirala, ko bo termin izvedbe tečaja potrjen. Zbrane prijave na nivoju društva bom posredovala ge. Rozi Skobe.
Tečaja se lahko udeleži član/ica PD Kočevje s starostjo najmanj 16 let ter z dokončano najmanj III. stopnjo splošne izobrazbe. (Predhodno pridobljena znanja – planinska šola, tečaj planinstva itd. so zaželena, niso pa nujna.)

– Kdo dobi naziv »GORSKI STRAŽAR«?

Udeleženec tečaja, ki bo prisoten pri vseh urah teoretičnega dela, pri praktičnem delu in bo uspešno opravil pisni preizkus znanja.

– Strošek udeležbe na tečaju:

Udeležba na tečaju je za kandidata brezplačna. (Kotizacijo za tečajnika v višini 17 € bo poravnalo PD Kočevje, drugo polovico stroškov – 17 € pa MDO).

PRIDRUŽI SE EKIPI GORSKIH STRAŽARJEV!

Zelen pozdrav,
načelnica Odseka za varstvo gorske narave, Tina Kotnik