Pragozd Krokar – najdragocenejši košček narave Kočevske

Spoštovane planinke in planinci PD Kočevje.

Planinke in planinci smo vsekakor ljudje, ki nam je narava blizu, varovanje in ohranjanje narave pa nam predstavljata odgovorno ravnanje posameznika in družbe do narave in prihodnjih rodov.
Ker pravijo, da prava beseda pravo mesto najde, se s spodnjimi vrsticami obračam na vsakega izmed nas:
Zgodba pragozda Krokar se začne pred več kot 11.000 leti. Takrat je velik del Evrope pokrival led, kjer niso vladali ledeniki pa je prevladovala tundra. Le na redkih območjih južne Evrope so bili pogoji dovolj prijazni za obstanek gozdov. Takšno je bilo tudi območje pragozda Krokar. Višje lege so bile premrzle, nižje pa presuhe. Skozi vse ledene dobe je bukev tu uspela preživeti.
Danes pragozd Krokar velja za enega redkih nespremenjenih ostankov bukovih pragozdov. Kot središče, iz katerega se je bukev po ledenih dobah ponovno razširila po Evropi, je pragozd Krokar izrednega pomena za celotno zgodovino bukve.

Pragozd Krokar velja za naravno dediščino svetovnega pomena, kar pomeni, da se lahko primerja z gozdovi kot je amazonski deževni gozd in ameriškimi sekvojami.

Slika 1: Gozdni rezervat Pragozd Krokar z Borovške naravoslovne poti

Ker gre za tako poseben gozdni rezervat se ga trudimo ohraniti za prihodnje generacije. V njem zato veljajo posebna pravila. V celoti je prepuščen naravnemu razvoju, zato vanj ni dovoljeno vstopati. Meje rezervata so jasno označene z dvema modrima črtama in opozorilnimi tablami.
Del strogo zaščitenega območja pragozda Krokar je tudi vrh Krokarja (1122 m). Na vrh ne dostopamo – naj to postane naš prispevek k ohranitvi tega tako posebnega in vrednega delčka kočevske narave.

Slika 2: Označitev meja gozdnih rezervatov kamor ne vstopamo

Pragozd si lahko ogledamo iz označene Borovške naravoslovne poti (tudi odsek planinske poti), ki poteka po gozdnem rezervatu Borovec ter z novo nastale Pragozdne poti Krokar, ki nas popelje na Cerk (prav tako deloma sovpada z odsekom planinske poti).
Za vaš prispevek k ohranjanju dragocene naravne dediščine ter prav tako prenos zavestno spremenjenega ravnanja pri obiskovanju vrha Krokarja do drugih pohodnikov, prijateljev in obiskovalcev, se vam v naprej najlepše zahvaljujem.

Načelnica Odseka za varstvo gorske narave, Tina Kotnik