19. 9. 2020 – Čistilna akcija Očistimo Kočevsko 2020

Čistilna akcija »Očistimo Kočevsko 2020«. Člani PD (10) uredili parkirišče na koncu Podgorske ulice z okolico, pokosili prostor nad kamnolomom, pobrali odpadke vzdolž obeh gozdnih cest, ki vodijo do koče, pobrane so bile smeti na planinskih poteh. Ponovno nameščene 3 table pozivi o pravilnem ravnanju z robčki po uporabi.