6. 8. 2020 – Filmski večer o risu na jasi pri Koči pri Jelenovem studencu

Ris je bil v preteklosti stalni prebivalec naših gozdov; 6000 let pr. n. št. je ris živel po vsej Evropi. Zmanjševanje življenjskega prostora, pomanjkanja plena in pretiran lov s strani človeka so botrovali njegovemu izumrtju pri nas. Leta 1908 je bil zabeležen zadnji ris v Sloveniji.
Leta 1973 so lovci in gozdarji v Slovenijo pripeljali in naselili 6 risov iz Slovaške. Njihov dom so postali kočevski gozdovi. Od tu se je populacija risa ponovno , zelo uspešno, razširila v sosednje države (Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter celo v Italijo in Avstrijo), ostali pa so izolirani od drugih populacij risa v Evropi. Opisana naselitev risa velja za najuspešnejšo ponovno naselitev risa v Evropi.
Po nekaj desetletjih se je izkazalo, da je zaradi parjenja v sorodstvu (vzrok za genetsko izredno osiromašeno populacijo) število risov začelo upadati. Danes, z namenom večanja genetskega materiala, v okviru mednarodnega projekta LIFE Lynx, v slovenske gozdove oz. širše območje Dinaridov doseljujemo osebke te vrste iz Romunije in Slovaške.
Vpliv človeka na risa je bil vedno zelo močan in odloča o obstoju te vrste. Cilj vrste izobraževalnih aktivnosti, komunikacij z različnimi skupinami javnosti itd. je sprememba odnosa do risa, do zveri nasploh, do gozda oz. narave nasploh.
Filmskega večera o risu, ki smo ga člani Odseka za varstvo gorske narave PD Kočevje pripravili skupaj z ekipo projekta LIFE Lynx je vsekakor eden takih dogodkov. Okoli 100 planincev, kolesarjev in drugih obiskovalcev je v četrtek, 6.8.2020,”pod zvezdami”, bolj natančno pod mogočnimi drevesi bukev, na jasi pri Koči pri Jelenovem studencu prisluhnilo zgodbam strokovnjakov, lovcev in gozdarjev o tej skrivnostni in karizmatični vrsti.
Doživeli smo krasen večer!