KAKO POSTATI ČLAN PLANINSKEGA DRUŠTVA KOČEVJE

Član  planinske organizacije, lahko postane vsakdo, ki se je prostovoljno odločil, da bo načrtno obiskoval gore in se držal pravil in priporočil društva oziroma zveze in se ravnal po častnem kodeksu slovenskih planincev.

Član planinskega društva izkazuje svojo pripadnost s člansko izkaznico in nalepljeno znamkico za tekoče leto, kot potrdilo o vsakoletni plačani članarini. Včlani se lahko vsaka polnoletna oseba, otroci od 7 do 15 leta to lahko storijo s privoljenjem staršev. Veljavnost znamkice je za tekoče leto, se pravi od 1.1. (oziroma od dneva vplačila) do 31.1. naslednjega leta. Člani naj bi poravnali članarino praviloma do konca februarja, člani A  kategorije pa do 31.1. 2008 saj bodo do takrat prejemali tudi Planinski vestnik. Če A član članarine do navedenega datuma ne bo poravnal, mu bo naročniško razmerje prenehalo.

Kategorije članstva planinske organizacije in letne članarine:
Vrsta             Opis                                               Vrednost  in                       članstva                                                              barva znamkice

·          A člani      (člani z največ pravicami in ugodnostmi)                                            46,00 €

·          Ad člani         (družinska članarina z družinskim popustom)                                     43,16 €

·          B člani         (člani z večino ugodnosti)                                                                 18,00 €

·          Bd člani          (družinska članarina z družinskim popustom)                                     15,12 €

·          B1 člani         (osebe starejše od 65 let, z ugodnostmi B članov)                             11,00 €

·        PNO člani       (osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost) - odrasli                     9,00 €

·        S+Š člani       (srednješolci in študenti do 26 leta starosti ali mladi do 26 l.                     starosti, ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov                                                                                         11,00 €

·       S+Š d člani    (družinska članarina z družinskim popustom)                                       9,52 €

·        P+O člani       (predšolski in osnovnošolski otroci)                                                    4,00 €

·      P+O d člani    (družinska članarina z družinskim popustom)                                       3,28 €

·        PNO člani       (osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposob.) – otroci do 16. let           4,00 €

 d članarina je namenjena najmanj trem družinskim članom, oziroma tudi dvema, če je eden od staršev samohranilec. Velja za starše, otroke in mladino do dopolnjenih 26 let, če imajo status študenta oziroma so nezaposleni  ali jim je odvzeta poslovna sposobnost (PNO). Priznava se le ob skupnem plačilu vseh članarin za vse člane družine .

Članska izkaznica

Člansko izkaznico se pridobi ob vpisu v planinsko društvo. Vpisnina in izkaznica staneta 1 in jo moramo plačati ob vpisu. Veljavnost izkaznice oziroma članstvo, izkazujemo vsako leto z nalepljeno znamkico za tekoče leto.

Ugodnosti, ki so jih deležni člani PD

Zavarovanja:

S plačilom članarine pridobijo vsi člani PD pravico do zavarovalnih rizikov:

1.      Člani PD so nezgodno zavarovani v gorah Slovenije, Evrope in Turčije:

·        Za primer nezgodne invalidnosti              8.345,85 €             in A člani     25.037,56 €

·        Za primer nezgodne smrti                        4.172,93 €             in A člani     12.518,78 €

2.   Člani PD (razen kategorij P+O in PNO) so zavarovani za odgovornost glede poškodb stvari do 4.172,32 €, za zavarovanje odgovornosti za poškodovanje oseb pa do 43.815,72 €.  

3.   Člani planinske organizacije so zavarovani tudi za primer kritja stroškov reševanja izven Slovenije, v gorah Evrope in Turčije, ter za prevoz v domovino v vrednosti do 2.712,40 €  (A člani do 7.928,56 €) za vsak škodni primer v letu.        

Zavarovanje je veljavno, če je članarina poravnana pred nesrečo, oziroma pri dodatnem zavarovanju, če je premija zanj plačana pred nesrečo. Priporočamo, da članarino, ki  vključuje strošek zavarovanja, poravnate v času od 15. decembra do 31. januarja. Zavarovalno jamstvo začne veljati ob 24.00 uri tistega dne, ko je bila plačana članarina oziroma premija. Zavarovanje članov PZS izvaja Zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto. Poleg osnovnega zavarovanja so članstvu PZS na voljo dodatna zavarovanja z ugodnimi komercialnimi popusti. Podrobnejše informacije o popustih in njihovem koriščenju najdete v prilogi koledarčka.

Popusti pri nočitvah:

Člani PZS z veljavno planinsko izkaznico imajo do 50% popust na ceno za prenočevanje v planinskih kočah PZS in so oproščeni plačila turistične takse. 

Na osnovi posebnega sporazuma o reciprociteti imajo vsi člani PZS popust tudi pri prenočevanju v več kot 1300 kočah partnerskih planinskih organizacij v Alpah in Pirenejih. To so:

Nemčija: DAV - Deutscher Alpenverein,  Liechtenstein: LAV - Liechtensteiner Alpenverein, Avstrija: OeAV - Österreichisher Alpenverein,  Italija:  CAI - Club Apino Italiano in AVS  - Alpenverein Südtirol,  Švica: CAS/SAC  Club Alpin Suisse,   Francija: CAF - Club Alpin Français, Španija: FEDME - Federacion Espańola de Deportes de Montańa. Poseben bilateralni sporazum pa velja tudi s PSH  Planinarski savez Hrvatske.

 

Vse naštete ugodnosti so podrobno navedene v Obvestilih PZS (december 2007), Planinskem koledarčku 2008 ter na spletnih straneh PZS  (www.pzs.si).

Popusti pri nabavi publikacij in zemljevidov, ki jih izdaja PZS

Člani planinske organizacije imajo 10% popust pri nabavi vseh publikacij in zemljevidov, ki jih izdaja Planinska založba pri UO PZS. Ta ugodnost je z enakimi popusti na voljo tudi planinskim društvom, če želijo edicije PZS posredovati svojim članom. Osebe, ki si izberejo kategorijo članstva A, prejmejo letno ugodneje tudi 12 številk najstarejše slovenske revije Planinski vestnik. V primeru, ko je v družini več članov kategorije A in ne želijo prejemati Planinskega vestnika, lahko to s pisno izjavo sporočijo na PZS. Vrednost  naročnine Planinskega vestnika (25,04 €) potem lahko porabijo pri nabavi drugih publikacij v Planinski založbi.

Popusti pri nabavi planinske opreme

Z veljavno planinsko izkaznico lahko kupujemo planinsko opremo v številnih prodajalnah v Sloveniji. Popusti znašajo od 10 do 30%, seznam trgovin oz. izdelkov se z leti nekoliko spreminja, zato se velja pred nakupom pozanimati o popustu. Podjetja oz. trgovine ki trenutno dajejo popuste pri nakupih so Alpina Žiri, Annapurna Way, Gornik Mojca Mohorič,s.p., Iglu Sport, Promontana Kranj, Tomas Sport, Univet, d.o.o. in morda še katero. Popusti so različni za individualni nakup, za nakup preko PD ali popust za vodnike, gorske reševalce, markaciste,… Popusti ne veljajo za opremo, ki je na razprodaji. Podrobnosti najdemo na naslovu http://www.pzs.si/prva/priloge/ugodnosti.htm.

Kje in na kakšen način se včlaniti

Kandidati se lahko osebno oglasijo v društveni pisarni na Ljubljanski cesti 8 v Kočevju med uradnimi urami, ki so:

Otroci od 7 do 16 leta lahko pridejo samo v spremstvu staršev ali skrbnikov.

 Tukaj izpolnijo naslednjo »Pristopno izjavo«: